Những điều lưu ý trong thi công xây dựng

NHỮNG ĐIỀU LƯU Ý TRONG THI CÔNG XÂY DỰNG        Sau nhiều năm thi công xây dựng, sửa chữa cải tạo và chứng kiến các sự cố trong nhiều công trình xây dựng: sập nhà, thầu bỏ chạy, chất lượng xây dựng kém, tuổi thọ công trình thấp … Nhiều chủ nhà phải […]