Đo đạc bản đồ

Hiện nay, Công ty chúng tôi đang cung cấp các dịch vụ về đo đạc như sau: – Đo đạc bản đồ hiện trạng phục vụ xin cấp chỉ giới đường đỏ. – Đo đạc bản đồ địa hình, bản đồ địa chính các loại tỷ lệ. – Đo hồ sơ kỹ thuật thửa đất […]