Hoàn công xây dựng công trình

1.   Hoàn công xây dựng là gì? Thực chất hoàn công xây dựng là thủ tục hành chính bắt buộc sau khi hoàn thành công trình theo Giấy phép xây dựng đã được cấp trước đó, Hoàn công xây dựng nhằm cập nhật những thay đổi về hiện trạng nhà đất sau khi xây […]