Hồ sơ thiết kế thi công

Hồ sơ thiết kế có gì? Nội dung một hồ sơ thiết kế kiến trúc và nội thất xây dựng bao gồm nhiều thành phần, cùng tìm hiểu một hồ sơ thiết kế gồm các thành phần gì? Nội dung hồ sơ thiết kế gồm: Thực hiện hồ sơ phương án kiến trúc (có thể […]

Những điều lưu ý trong thiết kế

NHỮNG ĐIỂM CHÚ Ý VỀ PHONG THỦY KHI    THIẾT KẾ, XÂY DỰNG NHÀ Ở Yếu tố phong thủy trong nhà ở không thể thay đổi vận thế của gia chủ ngay tức thì, không thể biến không thành có, biến nghèo thành giàu nhưng nó sẽ giúp tránh được họa hại và đón đại cát đại […]