Thông tin quy hoạch

Bước 1 : Lập thủ tục đo vẻ Nhà – Đất Bước 2 : Mua hồ sơ tại Ủy ban Quận gồm – Đơn xin cấp giấy chứng nhận – Tờ khai lệ phí trước bạ nhà – đất – Tờ khai thuế sử dụng đất – Đơn nợ thuế ( nếu muốn làm nợ […]